Gratis wifi

Vi tilbyder gratis Wi-Fi til alle vores gæster i campingvogn, telt, eller udlejningsenheder.

Som en ekstra service til vores gæster har vi installeret gratis Wi-Fi på hele pladsen, så I kan komme på nettet med jeres computere, tablets, eller smartphones.

I løbet af en sæson oplever vi til tider, at enkelte gæster kan have problemer med at logge på vores Wi-Fi. Derfor har lavet en lille vejledning, der gerne skulle afhjælpe de fleste problemer.

Jeg kan ikke logge på det trådløse internet, hvad skal jeg gøre?

  • Start med at søge efter trådløse netværk.
  • Vælg herefter netværket med navnet "Free camping Wi-Fi".
  • Åbn din browser på din computer, tablet eller smartphone.
  • Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du bruge Safari browseren, og ikke en anden app browser, eksempelvis Chrome.
  • I adresse feltet skriver du eksempelvis "www.seacamp.dk".
  • Tryk nu på enter / ok, hvorefter der gerne skulle poppe et browser vindue frem med et login felt.
  • Hvis dette ikke sker, er det måske fordi at din browser er sat til privat browsing, skift derfor til IKKE privat browsing.
  • Indtast den koden 123
  • Nu skulle du gerne kunne bruge vores Wi-Fi.

 

Bemærk venligst, at man automatisk bliver logget ud, hvis man ikke har været aktiv i ca. 8 minutter. Bemærk også, at man kan risikere at blive smidt af, hvis signalet til vores antenner er svagt. Prøv eventuelt at flytte dig rundt, for at se om signalet kan blive kraftigere.

Vi hjælper dig gerne i receptionen med spørgsmål ift. vores trådløse internet. Vi beder dig dog tænke på, at vi ikke er IT uddannede, og samtidigt har andre ting der kan kræve vores opmærksomhed. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at signalstyrken kan være varierende på pladsen, afhængigt af afstanden til nærmeste antenne.

Vi håber at I får glæde af vores tilbud om gratis Wi-Fi.

Har du set vores andre services?

Vi tilbyder mange services på Silkeborg Sø Camping & Feriehuse. Du kan se dem alle herunder.